Følgende handelsbetingelser gælder for al handel, der udgår fra Pia Charlotte Weddes virksomhed med CVR 37398160, om du køber via bankoverførsel, kortbetaling, paypal, webshop, mobilepay eller kontant.

Alle forløb, produkter, konsultationer og foredrag i denne shop udgår fra Pia Charlotte Wedde, CVR nr. 37398160 ved Pia Charlotte Wedde, Istedgade 7, 3. sal, 9000 Aalborg. Vi kan kontaktes på booking@styrkdinenergi.dk, tlf + 45 2277 1604.

Alt i shoppen kan købes med VISA, Dankort, American Express eller Mastercard.

Alle priser angives i danske kroner (DKK) og hvis der står ex moms bliver de tillagt 25% moms ved kassen.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort.

Betalingsbetingelser vedrørende online forløb og individuelle vejledningssessioner.

Forløb, foredrag og workshops samt 1-1 konsultationer afvikles på de angivne tidspunkter. Hvis Pia bliver forhindret i selv at afholde selve live delen, stilles hendes undervisning til rådighed online, og du vil møde en spændende gæstelærer på forløbet. Hvis forløb eller workshops skulle blive aflyst, får køber enten et andet tilbud, eller det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato. Du kan betale forløb i rater mod et mindre administrationsgebyr.

Tilmelding til online forløb er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse mere end otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af prisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit gebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er otte dage eller under til uddannelses- eller kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

For online og live forløbene gælder det, at man kan afmelde sin deltagelse op til 7 dage efter starten på det første modul. Hvis man afmelder sig indenfor de første 7 dage, betaler man kun første rate. Derefter er tilmeldingen bindende.

Det er således ikke muligt at springe fra et forløb midt i forløbet. Selvom du skulle vælge ikke at møde op til undervisningen, hæfter du stadig for den fulde pris af det produkt, du har sagt ja til. De enkelte undervisningsmoduler stilles til rådighed online og kan ses hjemmefra, skulle du være forhindret i at deltage.

Køb af individuelle sessioner er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon – eller forbindelse til zoom møde.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet på forløb undervejs, for eksempel ombytning af rækkefølge i emnerne eller nye måder at levere indholdet på såsom lydfiler i stedet for videofiler, der kan vise sig for store til at ses på deltagernes mobile medier. Det kan også ske at vi pga uforudsete omstændigheder er nødt til at ændre en dato. Dette for at kunne tilpasse vores tilbud til den enkelte gruppe, og til de behov og erkendelser, der kan opstå undervejs. Deltagerne får dog altid det indhold, de har købt. Når vi introducerer et nyt koncept, som der er større chance for bliver justeret undervejs, afspejles det i en reduceret intropris.

Betalingsbetingelser vedrørende produkter (her skelnes mellem forløb og produkter. For regler vedr. forløb, se ovenfor).

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i særlige tilfælde kan der gå længere, fx hvis der er tale om et kursus, der optages, som ikke er begyndt endnu. Der gives ikke penge retur for online produkter, der er leveret.

Betalingsbetingelser for abonnement på online forløb:
Efter tilmelding til et online forløb, bliver der trukket det månedlige beløb hver måned på dit kort eller via paypal. Beløbet trækkes automatisk. Hvis du skifter kort eller beløbet af andre grunde ikke kan trækkes, er du selv ansvarlig for at betale dit abonnement til tiden på anden vis, fx via bankoverførsel.

Du får adgang til produktet via en mail med link og login. Hvis du har feedback til Pia, kan du sende den til booking@styrkdinenergi.dk.

Som deltager skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de ydelser, du har købt adgang til via dit medlemskab. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til booking@Styrkdinenergi.dk.

Vi kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på booking@styrkdinenergi.dk.

Du modtager også kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne, da det er ekstra arbejde og udgifter for os at finde frem til gamle kvitteringer.

Wedde Consulting, herunder Styrk Din Energi forbeholder os ret til at afmelde medlemmer, der af en eller anden grund ikke betaler deres abonnement til tiden med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele os, hvis du skifter kort på booking@styrkdinenergi.dk.

Der trækkes aldrig et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Styrk Din Energi gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Rettigheder:
Pia Charlotte Wedde har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til uddannelser, mentorforløb, produkter, onlineforløb og individuelle sessioner. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter, materiale og koncepter må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Pia Charlotte Weddes virksomhed. Pia Charlotte Wedde eller hendes virksomheder og unikke koncepter må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Rettigheder i forbindelse med konkurrerende forretning:
Hvis du vil lave online forløb eller andre ydelser omkring sundhedsoptimering af krop eller hud uafhængigt af Pia, bedes du ændre konceptet, så det er ikke en kopi, og ikke kan blive betragtet som sådan.

Det er ikke tilladt for uddannelsesdeltagere eller cirkelledere at kalde en forretning, der er lavet uafhængigt af Pia for Styrk Din Energi eller Genvej til Ren Hud, dette for at der ikke kan opstå forvirring om, hvem der udbyder hvad.

Pias anbefalinger:
I stedet for at kopiere, anbefaler vi, at du:

Enten følger Pias gennemtestede koncept og benytter dig af det brand, netværk og den erfaring, hun har opbygget.
Eller opfinder dit eget unikke koncept.
Eller finder en måde at skabe win-win med Pia på, hvor konkurrence erstattes med konkollegaskaber.
Her er de måder, hvorpå du kan skabe en god deal for alle, hvis du føler dig så inspireret af Pias gennemtestede koncept, at du gerne vil skabe noget lignende:

Henvis dit netværk til Pia. Måske vi kan hjælpe hinanden = win-win.
• Anbefal/sælg Pias produkter som supplement til dine egne (vi kan give dig en VIP deal og procenter af salget = god deal for dit netværk og passiv indtægt til dig)
Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Pia Charlotte Weddes navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Pia Charlotte Wedde berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Pia Charlotte Wedde er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fotografering:
Hvis deltageren ikke vil give tilladelse til at blive filmet eller fotograferet, er det deltagerens egen forpligtelse at holde sig udenfor linserne. Styrk Din Energi har ret til at anvende stillfotos og videoer, hvori der ikke angår fortroligt materiale, til markedsføring, medmindre deltageren skriftligt har frabedt sig dette. Hvis Styrk Din Energi ønsker at bruge videoklip, hvor deltagerne udtaler sig til kameraet, kan det kun ske med deltagerens mundtlige eller skriftlige accept.

Ansvar:
Alle produkter er beregnet på mennesker, der er sunde og raske, fysisk og psykisk. Du anvender undervisningen og materialet på eget ansvar.

Ethvert erstatningsansvar, som Pia Charlotte Wedde måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, konsultationer, foredrag og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Pia Charlotte Wedde skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Pia Charlotte Wedde har handlet simpelt uagtsomt. Pia Charlotte Weddes erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Pia Charlotte Wedde kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:
Uoverensstemmelser mellem Pia Charlotte Wedde og køberen skal afgøres efter dansk ret ved byretten i Aalborg som første instans.

Oplysning om klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til:
Center for Klageløsning via

www.forbrug.dk.

EUKommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her

http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email adresse: web@styrkdinenergi.dk

© 2020 Styrk Din Energi. Alle rettigheder forbeholdes.

Pia Charlotte Wedde, Wedde Consulting (varemærke Styrk Din Energi) CVR 37398160, Istedgade 7, 3. sal, 9000 Aalborg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.